Propozice menšího závodu na 6 km

START 1.6.2024 v 9:50 v Bordovicích


Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu, a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

Datum konání

 • SOBOTA 1. června 2024

Místo konání

 • Fotbalové hřiště TJ Sokol Bordovice

 • GPS : 49°32'53.358"N, 18°9'44.307"E

Pořadatel

 • Pořadatelem je SUPSHOP s.r.o, Meziříčská 100, Rožnov p. R. 75661. IČO: 17475635 DIČ: CZ17475635

Rozdělení kategorií

Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.

AM - muži 19-99 let      FM - ženy 19-99 let

I junioři 16 - 18 let        J juniorky 16 - 18 let

Startovné

 • Platba předem na účet od 1. února do 31. května 150 Kč

 • Platba hotově v den Závodu 1. června 200kč

 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se zaplacené startovné nevrací.

Účet pro příjem platby za přihlášky:   2102423046/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka.

V ceně startovného

 • Závodníci obdrží při prezentaci startovní číslo

 • Po doběhu v prostoru cíle nápoj (pivo/nealko)

 • Odměny pro první 3 závodníky z kategorie junioru a pro prvních 6 závodníku z kategorie muži a ženy

 • Finanční/hodnotné ceny pro vítěze dle možností organizátora.

PŘED ZÁVODEM

Přihlášky

 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře .

 • Odkaz na registrační formulář naleznete na internetových stránkách www.bordovicky trail.

 • On-line přihlašování bude spuštěno 1. února 2024 a bude ukončeno 27. května 2024.

 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu, ovšem za jiných podmínek - více informací viz sekce "V DEN ZÁVODU".

 • Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést do 10 dní po provedení registrace. Jinak je platba považovaná za neplatnou a rezervované startovní číslo je uvolněno pro další zájemce.

 • Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.

 • Na startovní listině budou zapsáni pouze korektně přihlášeni s došlou platbou.

Registrace, limity závodníků

 • V rámci jedné registrace lze přihlásit maximálně 1 běžce.

 • Celkový počet účastníků je omezen na 250 startujících

 • Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení či navýšení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění, ovšem bude o tom následně informovat na stránce závodu, spolu s odůvodněním tohoto rozhodnutí.

V DEN ZÁVODU

Závod se uskuteční za každého počasí.

Časový rozvrh

 • 08:30 - 09:20 hod. - prezentace přihlášených a nových závodník

 • 09:50 hod. - start závodu - může být lehce opožděn v závislosti na průjezdu vlaků.

 • 12:00 hod. - vyhlášení vítězů závodu.

Prezence

 • Prezence začíná v den závodu od 08:30.

 • Prezence končí minimálně 30 minut před startem.

 • Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla v době a na místě tomu určeném.

 • Pokud máte informaci k potřebné změně jména závodníka či kategorie. je ideální napsat tuto informaci předem na email pořadatele. Změny lze provést i osobně v den prezentace.

 • Žádáme závodníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemusíme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a v takovém případě nebude závodníkům umožněn start.

Dodatečné přihlášení před startem závodu

 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu.

 • Do prodeje na místě budou dána všechna čísla, která zbyla z on-line přihlašování, a to do naplnění limitů závodu.

 • Cena této registrace v den konání závodu je 200,- Kč.

Měření časů

 • Měření času probíhá pomocí stopek.

 • Účastník je povinen mít po celou dobu závodu viditelně připevněno startovní číslo - tzn. na hrudi a nepřehnuté.

 • Závodník bez čitelného čísla nemusí být změřen a nebude uveden ve výsledcích.

 • Čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

Zázemí

 • Pro závod je využito zázemí fotbalového hřiště TJ Sokol Bordovice

 • Možnost zakoupení občerstvení.

 • WC na místě startu závodu.

PO ZÁVODĚ

Výsledky a vyhlašování

 • Vyhlašování vítězů bude probíhat dle časového rozvrhu.

První tři místa v každé kategorii: 

 • I junioři 16 - 18 let

 • J juniorky 16 - 18 let

Prvních šest míst v kategorii: 

 • AM muži 19 - 99 let

 • AF ženy 19 - 99 let

Prostesty

 • Protesty se podávají u stolku časomíry v prostoru startu/cíle nejpozději 10 minut po vyvěšení aktuálních výsledků na vývěsní tabuli.

 • Lhůta pro vyjádření k protestu je 1 hodina od podání protestu.

OSTATNÍ

Další ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.

 • Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

 • Za odložené věci pořadatel neručí.

 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Veškeré obaly od doplňku stravy apod., které závodník při závodě použije je povinen donést do prostoru cíle.

 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email: info@bordovickytrail.cz.