Mapa a popis tratě

Popis tratě

Trasa závodu je vedená z 95% po loukách, lesních nezpevněných cestách a pěšinách zbylých 5% vede po asfaltové cestě. Hned po startu je asi kilometrové stoupání po louce kde se přebíhá železniční trať. Následuje mírné klesání o podobné délce podél trati až k viaduktu. Zde přijde první kopeček jenž vás dovede do lesa kde dál pokračujete pár set metrů, prudkým odbočení vpravo bude vybíhat z lesa a klesat přes louku na mostek mezi stromy. Následujících několik zvlněných kilometru kopíruje trať až k nádraží ve Veřovicích. Zde poběžíte vlevo a budete směřovat podél obydlí do kopce k lesu na jehož konci zahnete doprava a navážete na asfaltovou cestu vedoucí po vrstevnici směrem na Frenštát. Celé je to táhlé mírné stoupání od nádraží po kraji louky (kolem posedu) přes les a asfaltovou cestou až na horizont. Tady točíte doprava po kamenité cestě do lesa - opět lehce stoupáte a dostáváte se do nejvyššího bodu tratě. Konečně nějaký seběch na jehož konci se napojujete na zelenou turistickou značku vedoucí od Javorníku, přeběhnete přes cestu a po žluté značce pokračujete už prudším klesáním - zde je odbočka doprava přes potok a sbíháte dále po pravém břehu potoka až na rozcestí. Tady bacha je zde více cest! Musíte zamířit doleva tou nejvzdálenější a nejprudší od vás - stoupat budete hodně zprudka a celkem dlouho až na vrchol mýtiny s výhledem na Bordovice a protější kopce, teď už máte snad vše za sebou. Mýtinou se vydáte dolů a pak pořád po louce z kopce až do cíle, poslední kilometr kopíruje ten první jen v opačné směru.


A jste v cíli, máte za sebou 12km a 500m převýšení.  

Značení tratě

Trať je značena růžovými šipkami podél trati. Na místech kde si myslíme, že by jste mohli mít problémy s orientací budou regulovčíci a navedou vás tím správným směrem.

Import GXP

Pokud máte zájem si trať importovat přes GXP do svých hodinek, klikněte na soubor níže.