Propozice dětských závodů

START 1.6.2024 v 9:00 v Bordovicích


Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu, a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

Datum konání

 • SOBOTA 1. června 2024

Místo konání

 • Fotbalové hřiště TJ Sokol Bordovice

 • GPS : 49°32'53.358"N, 18°9'44.307"E

Pořadatel

 • Pořadatelem je SUPSHOP s.r.o, Meziříčská 100, Rožnov p. R. 75661. IČO: 17475635 DIČ: CZ17475635

Rozdělení kategorií

Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.

holky a kluci 2020 a mladší – 70 m

dívky a chlapci 2018/19 – 300 m

dívky a chlapci 2016/17 – 400 m

mladší přípravka dívky a chlapci 2014/15 – 800 m

starší přípravka dívky a chlapci 2012/13 – 1200 m

mladší žačky a žáci 2010/11 – 2000 m

starší žačky a žáci 2008/09 – 3000 m

Startovné

 • Startovné je pro všechny děti ZDARMA

V ceně startovného

 • Závodníci obdrží při prezentaci startovní číslo

 • Po doběhu v prostoru cíle náboj a sladkost 

 • Odměny pro první 3 závodníky z každé kategorie (holky a kluci jsou vyhlašování zvlášť)

PŘED ZÁVODEM

Přihlášky

 • Přihlašování probíhá na místě v den závodu - vypsáním přihlášky.

V DEN ZÁVODU

Závod se uskuteční za každého počasí.

Časový rozvrh

 • 08:20 - 09:50 hod. - prezentace dětí všech, vždy nejpozději 20min před startem kategorie

 • 09:00 hod. - start prvních kategorií

 • Přesný časový rozvrh dětských kategorií bude upřesněn v den závodu.

Prezence

 • Prezence Dětí začíná v den závodu od 08:20.

 • Prezence končí minimálně 20 minut před startem.

 • Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla v době a na místě tomu určeném.

Zázemí

 • Pro závod je využito zázemí fotbalového hřiště TJ Sokol Bordovice 

 • Možnost zakoupení občerstvení.

 • WC na místě startu závodu.

PO ZÁVODĚ

Výsledky a vyhlašování

 • Vyhlašování vítězů bude probíhat dle časového rozvrhu.

První tři místa v každé kategorii: 

              holky a kluci 2020 a mladší s rodiči – 70 m

 • dívky a chlapci 2018/19 – 300 m

  dívky a chlapci 2016/17 – 400 m

  mladší přípravka dívky a chlapci 2014/15 – 800 m

  starší přípravka dívky a chlapci 2012/13 – 1200 m

  mladší žačky a žáci 2010/11 – 2000 m

  starší žačky a žáci 2008/09 – 3000 m

OSTATNÍ

Další ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.

 • Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

 • Za odložené věci pořadatel neručí.

 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Veškeré obaly od doplňku stravy apod., které závodník při závodě použije je povinen donést do prostoru cíle.

 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email: info@bordovickytrail.cz.